Season@Work

Aplikacja, która pomaga pracownikom sezonowym chronić ich prawa

Aplikacja dostarcza informacji pracownikom sezonowym w różnych formatach (filmy objaśniające, punkty kontaktowe w celu uzyskania pomocy i porady, dalsze informacje za pośrednictwem ulotek, stron internetowych). Informacje obejmują między innymi następujące tematy: umowa o pracę, ochrona socjalna, płace, czas pracy, bezpieczeństwo i higiena pracy.

Wybierz swój kraj pracy

Austria

Belgia

Dania

Francja

Niemcy

Włochy

Holandia

Hiszpania

Aplikacja została opracowana w ramach projektu „Informacje i porady dla pracowników migrujących i sezonowych w rolnictwie UE” VS/2021/0028 i otrzymała wsparcie finansowe z Unii Europejskiej